SJJF KYUSYU

SJJF KYUSYU
代表 アダルト紫帯フェザー級
1回戦 一本勝ち
決勝 22-0
優勝しました。

おめでとうございます。